User Tools

Site Tools


11990-nerax-commiles-la-gi

Nerax commiles
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. commiles
Danh pháp hai phần
Nerax commiles
Walker, 1851

Nerax commiles là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax commiles được Walker miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax commiles tại Wikispecies
11990-nerax-commiles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)