User Tools

Site Tools


11991-nerax-fortis-la-gi

Nerax fortis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. fortis
Danh pháp hai phần
Nerax fortis
Walker, 1855

Nerax fortis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax fortis được Walker miêu tả năm 1855.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax fortis tại Wikispecies
11991-nerax-fortis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)