User Tools

Site Tools


11992-nerax-kansensis-la-gi

Nerax kansensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. kansensis
Danh pháp hai phần
Nerax kansensis
Hine, 1919

Nerax kansensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax kansensis được Hine miêu tả năm 1919.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax kansensis tại Wikispecies
11992-nerax-kansensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)