User Tools

Site Tools


11994-nerax-labidophorus-la-gi

Nerax labidophorus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. labidophorus
Danh pháp hai phần
Nerax labidophorus
Wiedemann, 1828

Nerax labidophorus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax labidophorus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax labidophorus tại Wikispecies
11994-nerax-labidophorus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)