User Tools

Site Tools


11996-nerax-nigrimystaceus-la-gi

Nerax nigrimystaceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. nigrimystaceus
Danh pháp hai phần
Nerax nigrimystaceus
Macquart, 1847

Nerax nigrimystaceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax nigrimystaceus được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax nigrimystaceus tại Wikispecies
11996-nerax-nigrimystaceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)