User Tools

Site Tools


11997-nerax-pachychaeta-la-gi

Nerax pachychaeta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. pachychaeta
Danh pháp hai phần
Nerax pachychaeta
Bromley, 1928

Nerax pachychaeta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax pachychaeta được Bromley miêu tả năm 1928.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax pachychaeta tại Wikispecies
11997-nerax-pachychaeta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)