User Tools

Site Tools


11998-nerax-stylatus-la-gi

Nerax stylatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. stylatus
Danh pháp hai phần
Nerax stylatus
Fabricius, 1775

Nerax stylatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax stylatus được Fabricius miêu tả năm 1775.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax stylatus tại Wikispecies
11998-nerax-stylatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)