User Tools

Site Tools


11999-nerax-tortola-la-gi

Nerax tortola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nerax
Loài (species) N. tortola
Danh pháp hai phần
Nerax tortola
Curran, 1928

Nerax tortola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nerax tortola được Curran miêu tả năm 1928. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nerax tortola tại Wikispecies
11999-nerax-tortola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)