User Tools

Site Tools


12062-nguy-n-l-n-vi-t-la-gi

Nguyễn Lân Việt
Sinh Ngọc Lập, Mỹ Hào, Hưng Yên
Học vấn Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động
Nghề nghiệp Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
Phối ngẫu Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thị Thúy Hải
Con cái

1.Nguyễn Lân Việt Anh - Thạc sĩ

2.Nguyễn Ngọc Hải Thanh - Thạc sĩ

Nguyễn Lân Việt [1] sinh ngày 03 tháng 12 năm 1952 [2] là Giáo sư, Tiến sĩ,Anh hùng lao động, Nhà giáo Nhân dân và là con trai thứ 7 trong tổng số 8 người con của cố Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân.

 • Năm 1995, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội và Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam.
 • Năm 2003, ông được bổ nhiệm vào cương vị hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Hà Nội
 • Năm 2008, Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
 • Năm 2009: ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam
 • Năm 2014: ông được bầu là Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam.
 • Tháng 12/2015: ông vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động.
 • Bố là Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân
 • Mẹ là Nguyễn Thị Tề
 • Vợ là Lê Thị Thúy Hải[3]
 • Con trai cả là Nguyễn Lân Việt Anh
 • Con gái thứ hai là Nguyễn Ngọc Hải Thanh
12062-nguy-n-l-n-vi-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)