User Tools

Site Tools


12080-nh-n-lam-h-ng-tr-ng-la-gi

Nhạn lam họng trắng (danh pháp hai phần: Hirundo nigrita) là một loài chim thuộc họ Nhạn[1] phân bố rộng rãi nhất thế giới. Nó được tìm thấy ở Angola, Bénin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bờ Biển Ngà, Guinea Xích Đạo, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, và Uganda.

12080-nh-n-lam-h-ng-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)