User Tools

Site Tools


12099-nicocles-pictus-la-gi

Nicocles pictus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nicocles
Loài (species) N. pictus
Danh pháp hai phần
Nicocles pictus
(Loew, 1866)

Nicocles pictus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nicocles pictus được Loew miêu tả năm 1866.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nicocles pictus tại Wikispecies
12099-nicocles-pictus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)