User Tools

Site Tools


12100-nicocles-politus-la-gi

Nicocles politus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nicocles
Loài (species) N. politus
Danh pháp hai phần
Nicocles politus
(Say, 1823)

Nicocles politus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nicocles politus được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nicocles politus tại Wikispecies
12100-nicocles-politus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)