User Tools

Site Tools


12103-nigrasilus-nitidifacies-la-gi

Nigrasilus nitidifacies
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nigrasilus
Loài (species) N. nitidifacies
Danh pháp hai phần
Nigrasilus nitidifacies
Hine, 1908

Nigrasilus nitidifacies là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nigrasilus nitidifacies được Hine miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nigrasilus nitidifacies tại Wikispecies
12103-nigrasilus-nitidifacies-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)