User Tools

Site Tools


12122-nimbaphrynoides-la-gi

Nimbaphrynoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Bufonidae
Chi (genus) Nimbaphrynoides
Dubois, 1987

Nimbaphrynoides là một chi động vật lưỡng cư trong họ Bufonidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 2 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
12122-nimbaphrynoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)