User Tools

Site Tools


12161-nokia-1100-la-gi

Nokia 1100 (hay Nokia 1101Nokia 1108) thuộc dòng điện thoại đen trắng GSM được sản xuất bởi Nokia. Đã có khoảng 250 triệu điện thoại thuộc dòng này được bán ra thị trường kể khi nó ra mắt thị trường và cuối năm 2003, giúp nó trở thành mẫu điện thoại bán được nhiều nhất trên thế giới[1] và cũng là một trong những thiết bị điện tử bán chạy nhất.[2] Mẫu điện thoại này đã ngừng sản xuất.

12161-nokia-1100-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)