User Tools

Site Tools


12164-nokia-1600-la-gi

Nokia 1600 là một mẫu thuộc thế hệ điện thoại cơ bản mở rộng được sản xuất bởi Nokia. Nó được ra mắt thị trường vào năm 2006. Nó là mẫu điện thoại được phát hành chủ yếu cho các nước đang phát triển.[1]

Dưới đây là các trò chơi mặc địch cho dòng điện thoại này.

 • Pocket Carrom
 • Soccer League
 • Cricket Cup

Trò chơi phát hành ở các nước và khu vực:

Châu Á:

 • Pocket Carrom
 • Soccer League
 • Cricket Cup

Châu Phi:

 • Snake Xenzia
 • Soccer League
 • Rapid Roll

Argentina:

 • Soccer League
 • Rapid Roll
 • Dice Games


Bản mẫu:Mobile-stub

12164-nokia-1600-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)