User Tools

Site Tools


12169-nomomyia-murina-la-gi

Nomomyia murina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nomomyia
Loài (species) N. murina
Danh pháp hai phần
Nomomyia murina
Philippi, 1865

Nomomyia murina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nomomyia murina được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nomomyia murina tại Wikispecies
12169-nomomyia-murina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)