User Tools

Site Tools


12188-nossa-senhora-das-gra-as-la-gi

Nossa Senhora das Graças là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 185,716 km², dân số năm 2007 là 4038 người, mật độ 22 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12188-nossa-senhora-das-gra-as-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)