User Tools

Site Tools


12199-nova-alvorada-do-sul-la-gi

Nova Alvorada do Sul là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 4019,209 km², dân số năm 2007 là 12121 người, mật độ 3,02 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12199-nova-alvorada-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)