User Tools

Site Tools


12200-nova-alvorada-la-gi

Nova Alvorada là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 149,362 km², dân số năm 2007 là 3058 người, mật độ 20,47 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12200-nova-alvorada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)