User Tools

Site Tools


12201-nova-am-rica-da-colina-la-gi

Nova América da Colina là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 129,476 km², dân số năm 2007 là 3358 người, mật độ 25,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12201-nova-am-rica-da-colina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)