User Tools

Site Tools


12207-nova-bassano-la-gi

Nova Bassano là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 211,612 km², dân số năm 2007 là 8683 người, mật độ 41,03 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12207-nova-bassano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)