User Tools

Site Tools


12228-nova-friburgo-la-gi

Nova Friburgo là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 932 km², dân số năm 2007 là 178102 người, mật độ 191 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12228-nova-friburgo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)