User Tools

Site Tools


12241-nova-londrina-la-gi

Nova Londrina là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 269,389 km², dân số năm 2007 là 12933 người, mật độ 29,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12241-nova-londrina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)