User Tools

Site Tools


12252-nova-olinda-do-norte-la-gi

Nova Olinda do Norte là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 5608,55 km², dân số năm 2007 là 32345 người, mật độ 5,77 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12252-nova-olinda-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)