User Tools

Site Tools


12256-nova-palmeira-la-gi

Nova Palmeira là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 310,348 km², dân số năm 2007 là 3760 người, mật độ 12,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12256-nova-palmeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)