User Tools

Site Tools


12260-nova-prata-do-igua-u-la-gi

Nova Prata do Iguaçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 352,565 km², dân số năm 2007 là 10791 người, mật độ 26,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12260-nova-prata-do-igua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)