User Tools

Site Tools


12268-nova-santa-b-rbara-la-gi

Nova Santa Bárbara là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 71,763 km², dân số năm 2007 là 3952 người, mật độ 55,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12268-nova-santa-b-rbara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)