User Tools

Site Tools


12271-nova-santa-rosa-la-gi

Nova Santa Rosa là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 204,666 km², dân số năm 2007 là 7893 người, mật độ 35,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12271-nova-santa-rosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)