User Tools

Site Tools


12278-nova-uni-o-la-gi

Nova União là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 171,482 km², dân số năm 2007 là 5461 người, mật độ 31,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12278-nova-uni-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)