User Tools

Site Tools


12281-nova-veneza-goi-s-la-gi

Nova Veneza là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 123,376 km², dân số năm 2007 là 7457 người, mật độ 60,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12281-nova-veneza-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)