User Tools

Site Tools


12291-novo-aripuan-la-gi

Novo Aripuanã là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 41191,35 km², dân số năm 2007 là 17906 người, mật độ 0,43 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12291-novo-aripuan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)