User Tools

Site Tools


12387-nusa-dispar-la-gi

Nusa dispar
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nusa
Loài (species) N. dispar
Danh pháp hai phần
Nusa dispar
(Gerstaecker, 1871)

Nusa dispar là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nusa dispar được Gerstaecker miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nusa dispar tại Wikispecies
12387-nusa-dispar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)