User Tools

Site Tools


12388-nusa-grisea-la-gi

Nusa grisea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nusa
Loài (species) N. grisea
Danh pháp hai phần
Nusa grisea
Hermann, 1914

Nusa grisea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nusa grisea được Hermann miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nusa grisea tại Wikispecies
12388-nusa-grisea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)