User Tools

Site Tools


12389-nusa-infumata-la-gi

Nusa infumata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nusa
Loài (species) N. infumata
Danh pháp hai phần
Nusa infumata
(Loew, 1851)

Nusa infumata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nusa infumata được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nusa infumata tại Wikispecies
12389-nusa-infumata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)