User Tools

Site Tools


12390-nusa-ramicosa-la-gi

Nusa ramicosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nusa
Loài (species) N. ramicosa
Danh pháp hai phần
Nusa ramicosa
(Loew, 1871)

Nusa ramicosa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nusa ramicosa được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nusa ramicosa tại Wikispecies
12390-nusa-ramicosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)