User Tools

Site Tools


12394-nyctanolis-pernix-la-gi

Nyctanolis pernix là một loài kỳ giông trong họ Plethodontidae. Chúng là đại diện duy nhất của chi Nyctanolis, được tìm thấy ở Guatemala và México. Môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Nó bị đe dọa do mất môi trường sống.

  • Dữ liệu liên quan tới Nyctanolis pernix tại Wikispecies
  • Parra Olea, G., Wake, D. & Acevedo, M. 2004. Nyctanolis pernix. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Frost, Darrel R. 2007. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.2 (15 tháng 7 năm 2008). Nyctanolis. Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php. American Museum of Natural History, New York, USA. (Truy cập: tháng 8 1, 2008).
  • AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2008. Berkeley, California: Nyctanolis. AmphibiaWeb, available at http://amphibiaweb.org/. (Truy cập: tháng 8 1, 2008).
12394-nyctanolis-pernix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)