User Tools

Site Tools


12400-nyssomyia-ochracea-la-gi

Nyssomyia ochracea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nyssomyia
Loài (species) N. ochracea
Danh pháp hai phần
Nyssomyia ochracea
Hull, 1962

Nyssomyia ochracea là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nyssomyia ochracea được Hull miêu tả năm 1962. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nyssomyia ochracea tại Wikispecies
12400-nyssomyia-ochracea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)