User Tools

Site Tools


12447-odontophrynus-la-gi

Odontophrynus là một chi động vật lưỡng cư trong họ Cycloramphidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 11 loài và 20% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Odontophrynus achalensis di Tada, Barla, Martori & Cei, 1984
 • Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)
 • Odontophrynus barrioi Cei, Ruiz & Beçak, 1982
 • Odontophrynus carvalhoi Savage & Cei, 1965
 • Odontophrynus cordobae Martino & Sinsch, 2002
 • Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1862
 • Odontophrynus lavillai Cei, 1985
 • Odontophrynus maisuma Rosset, 2008
 • Odontophrynus monachus Caramaschi & Napoli, 2012
 • Odontophrynus occidentalis (Berg, 1896)
 • Odontophrynus salvatori Caramaschi, 1996
12447-odontophrynus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)