User Tools

Site Tools


12452-odus-elachypteryx-la-gi

Odus elachypteryx
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Odus
Loài (species) O. elachypteryx
Danh pháp hai phần
Odus elachypteryx
Loew, 1871

Odus elachypteryx là một loài ruồi trong họ Asilidae. Odus elachypteryx được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Odus elachypteryx tại Wikispecies
12452-odus-elachypteryx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)