User Tools

Site Tools


12459-oidardis-aveledoi-la-gi

Oidardis aveledoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oidardis
Loài (species) O. aveledoi
Danh pháp hai phần
Oidardis aveledoi
Kaletta, 1978

Oidardis aveledoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oidardis aveledoi được Kaletta miêu tả năm 1978. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oidardis aveledoi tại Wikispecies
12459-oidardis-aveledoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)