User Tools

Site Tools


12494-oldroydella-scatophagoides-la-gi

Oldroydella scatophagoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oldroydella
Loài (species) O. scatophagoides
Danh pháp hai phần
Oldroydella scatophagoides
Walker, 1854

Oldroydella scatophagoides là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oldroydella scatophagoides được Walker miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oldroydella scatophagoides tại Wikispecies
12494-oldroydella-scatophagoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)