User Tools

Site Tools


12496-oldroydiana-stenogastrus-la-gi

Oldroydiana stenogastrus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oldroydiana
Loài (species) O. stenogastrus
Danh pháp hai phần
Oldroydiana stenogastrus
Loew, 1871

Oldroydiana stenogastrus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oldroydiana stenogastrus được Loew miêu tả năm 1871.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oldroydiana stenogastrus tại Wikispecies
12496-oldroydiana-stenogastrus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)