User Tools

Site Tools


12509-oligopogon-anatolicus-la-gi

Oligopogon anatolicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligopogon
Loài (species) O. anatolicus
Danh pháp hai phần
Oligopogon anatolicus
Geller-Grimm & Hradský, 2003

Oligopogon anatolicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligopogon anatolicus được Geller-Grimm & Hradský miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligopogon anatolicus tại Wikispecies
12509-oligopogon-anatolicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)