User Tools

Site Tools


12512-oligopogon-nigripennis-la-gi

Oligopogon nigripennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligopogon
Loài (species) O. nigripennis
Danh pháp hai phần
Oligopogon nigripennis
Engel & Cuthbertson, 1937

Oligopogon nigripennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligopogon nigripennis được Engel & Cuthbertson miêu tả năm 1937. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligopogon nigripennis tại Wikispecies
12512-oligopogon-nigripennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)