User Tools

Site Tools


12513-oligopogon-penicillatus-la-gi

Oligopogon penicillatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligopogon
Loài (species) O. penicillatus
Danh pháp hai phần
Oligopogon penicillatus
Loew, 1858

Oligopogon penicillatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligopogon penicillatus được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligopogon penicillatus tại Wikispecies
12513-oligopogon-penicillatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)