User Tools

Site Tools


12514-oligopogon-pollinosus-la-gi

Oligopogon pollinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligopogon
Loài (species) O. pollinosus
Danh pháp hai phần
Oligopogon pollinosus
Engel, 1932

Oligopogon pollinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligopogon pollinosus được Engel miêu tả năm 1932. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligopogon pollinosus tại Wikispecies
12514-oligopogon-pollinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)