User Tools

Site Tools


12515-oligopogon-rufus-la-gi

Oligopogon rufus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligopogon
Loài (species) O. rufus
Danh pháp hai phần
Oligopogon rufus
Geller-Grimm & Hradský, 2003

Oligopogon rufus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligopogon rufus được Geller-Grimm & Hradský miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligopogon rufus tại Wikispecies
12515-oligopogon-rufus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)