User Tools

Site Tools


12516-oligoschema-nuda-la-gi

Oligoschema nuda
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Oligoschema
Loài (species) O. nuda
Danh pháp hai phần
Oligoschema nuda
Becker, 1925

Oligoschema nuda là một loài ruồi trong họ Asilidae. Oligoschema nuda được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Oligoschema nuda tại Wikispecies
12516-oligoschema-nuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)