User Tools

Site Tools


12538-ommatius-abdelkuriensis-la-gi

Ommatius abdelkuriensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Ommatius
Loài (species) O. abdelkuriensis
Danh pháp hai phần
Ommatius abdelkuriensis
(Scarbrough, 2002)

Ommatius abdelkuriensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Ommatius abdelkuriensis được Scarbrough miêu tả năm 2002.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ommatius abdelkuriensis tại Wikispecies
12538-ommatius-abdelkuriensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)